Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. Om företaget GDPR

Frye/FONIX Datorprogram


 

Samtliga dessa program kräver viss minimistandard hos den dator man vill installera dom på. Vidare krävs vissa versioner i den Fonix mätutrustning man ansluter. Dessa krav framgår av broschyren som finns att ladda ner.

Entomed MedTech AB är distributör för FRYE/FONIX produkter i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Audiometer NOAH modul

Detta är ett Windowsbaserat interface som sammankopplar de flesta funktionerna i FONIX FA 10 och FA 12 audiometrarna med din PC. Kontrollerna i programmet är mycket snarlika dem på audiometern och det gör programmet mycket lättanvänt. Man kan också välja "Listen mode" som ger möjligheten att följa hur audiogrammet växer fram på skärmen under tiden man testar sin patient.

Kräver att man har NOAH3 installerat på sin PC.

Ladda ner broschyr som PDF här

OBS! Gemensam broschyr för alla programvarorna.

Real-Ear NOAH modul

Med denna modul kan man verifiera hörapparatens verkliga funktion direkt i patientens öra. Man kan styra sin Fonix mätutrustning via denna modul och länka samman med NOAH3. Det väljer med automatik det senast tagna audiogrammet för patienten och visar dessa data på skärmen tillsammans med mätdata tagna direkt i patientens hörselgång. På detta sätt kan man kompensera hörapparatens förstärkning så att den ännu bättre passar den individuella patientens hörselgångsvolym.

Kräver att man har NOAH3 installerat på sin PC.

 
Troubleshooter NOAH

Med detta program kan man göra en elektroakustisk mätning av hörapparaten för att se att den fungerar korrekt. Man måste ha den önskade mätstandarden (t.ex. ANSI S3.22 1987, 1996 eller 2003; Coupler Multicurve; Profiler) i sin mätutrustning för att kunna göra mätningen. Med funktionen Coupler Multicurve kan man mäta individuella frekvenser med personligt vald ljudkälla och amplitud. Med Profiler kan man mäta en grupp av frekvenser med hjälp av Digital Speech signalen istället för den rena tonen som används i ANSI.

Kräver att man har NOAH3 installerat på sin PC.

 
Press & Go

Detta är ett "Stand Alone" program avsett för rutinmässiga mätningar av hörapparater och FM-system. Det gör det enkelt att snabbt mäta frekvensgången i en hörapparat och jämföra med en tidigare mätning för att bedöma eventuella förändringar sedan förra mätningen.

Kräver inte någon NOAH3 installation.

 
WinCHAP

Ett databasprogram som kan kommunicera med såväl Fonix audiometrar som Fonix hörapparatanalysatorer. Det går att läsa in resultatet från automatiserade testsekvenser (ANSI, IEC, JIS), Coupler Multicurve och Real-Ear tester. Här finns också en NAL/DSL testmeny som ger möjligheten att göra en Real-Ear test mot NAL-NL1 och DSL formaten. Man kan lagra audiogram från Fonix audiometrar i databasen och även exportera resultat till exempelvis Microsoft Excel för ytterligare analys.

Kräver inte någon NOAH3 installation.

 
     

 

Senast ändrad: 18 december 2019